Skip to content

Claudicatio intermittens - etalagebenen

Claudicatio Intermittens is de medische benaming voor het klachtenpatroon dat ontstaat door een gehele of gedeeltelijk verstopping van perifere slagaders naar of in de benen. Hierdoor krijgen spieren bij inspanning te weinig zuurstof en treedt er pijn of kramp op, in rust nemen de klachten af. In de volksmond wordt deze aandoening ‘etalage benen’ genoemd, omdat door de pijn iemand even stil moet staan en bijvoorbeeld even gaat kijken in de etalages of in tuintjes, om vervolgens zonder pijn weer even verder te wandelen.

Symptomen
Afhankelijk van de plaats waar de vernauwing zit kunnen verschillende symptomen op de voorgrond treden. Vernauwingen in het bovenbeen of knieholte geven vooral problemen in de kuiten tijdens het lopen. Vernauwingen in de lies geven ook pijn in de bovenbeen of bilspieren, bijvoorbeeld tijdens het fietsen.

Oorzaak
Claudicatio intermittens wordt veroorzaak door slagaderverkalking (ofwel atherosclerose), de vaatwanden worden stugger en dikker door afzettingen van cholesterol. Artherosclerose is in principe een oudersdomziekte en verloopt meestal geleidelijk, waardoor de slagaders fors vernauwd kunnen zijn voordat dit tot klachten leidt. Door (onbewust) de loopsnelheid en de afstand te beperken wordt de pijn vermeden. De doorstroming van de slagaders is te verbeteren door voldoende te bewegen, een goed looppatroon en een gezonde leefstijl en indien nodig medicatie. Artherosclerose is een systeemziekte, dat betekent dat de vernauwing zich vaak in het hele vaatbed voor doen, dus ook in de kransslagaders rond het hart en de halsslagaders die de hersenen van bloed voorzien.

Onderzoek
De diagnose claudicatio intermittens kan door de huisarts of specialist worden gesteld. Dit wordt gedaan aan de hand de klachten die u hebt, aangevuld met een arm-been index. Bij de arm-been index wordt de bloeddruk gemeten aan armen en benen. Normaal is de bloeddruk in de armen en benen gelijk, is de bloeddruk in de benen lager dan is de armen dan wordt dit waarschijnlijk veroorzaakt door een vernauwing en is therapie geïndiceerd. Indien noodzakelijk wordt verder onderzoek in het ziekenhuis gedaan.

Gesuperviseerde looptherapie
De beste behandeling voor claudicatio intermittens is gesuperviseerde looptherapie. Deze wordt gegeven door therapeuten die voldoen aan de eisen van het Claudicationet en bij het netwerk zijn aangesloten. De behandeling richt zich op het verbeteren van de doorbloeding van de benen en het vergroten van de loopafstand. Bij eerste behandeling worden de vragenlijsten ingevuld en de pijnvrije en maximale loopafstand op de loopband bepaald. Deze metingen worden op 3,6,9 en 12 maanden herhaald. De therapie bestaat uit het vergroten van de loopafstand en het verbeteren van het looppatroon, het motiveren om zelf regelmatig te lopen en om door de pijn heen te lopen. Dit laatste is belangrijk omdat het lichaam zich aanpast, het zuurstof tekort is een prikkel om bloedvaten te stimuleren de doorgang te verbeteren of alternatieve routes te gebruiken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een gezonde leefstijl.

Vergoeding
Heeft u een verwijzing voor gesuperviseerde looptherapie, dan worden 37 behandeling vanuit de basisverzekering vergoed, indien de therapie plaats vindt bij een speciaal geschoolde therapeut die aangesloten is bij het Claudicatio Netwerk.

Afspraak maken

U kunt zich bij ons met én zonder verwijsbrief van de arts aanmelden. Het is van belang dat u aangeeft wat uw klacht is. Wij plannen een afspraak met u in en bieden u een eerste afspraakmogelijkheid binnen twee werkdagen of op een later, passend tijdstip. Bij de eerste afspraak krijgt u een met handige informatie mee naar huis. Wat moet u bij de eerste behandeling meenemen:

  • Uw verzekeringspasje en identiteitsbewijs
  • Een handdoek
  • Eventueel de verwijsbrief van de arts